Logo-Tiding_01
Logo-Tiding_01

Voor journalisten

Freelance media professionals publiceren zonder kosten op Tiding en bouwen aan een eigen fanbase. Deze fanbase zorgt op haar beurt voor een doorlopende inkomstenstroom. Door samen op te trekken wordt er een groot divers publiek bediend. Zo realiseren we een uniek nieuwsplatform.

Een account aanmaken op Tiding is met enkele minuten geregeld. Je hebt daarbij de mogelijkheid om een pseudoniem aan te maken om je werk veilig te (blijven) doen. Een foto uploaden is niet perse nodig. Je kan als alternatief een avatar samenstellen om je herkenbaarheid te vergroten. Elke aanmelding op ons platform wordt gecontroleerd. In principe kunnen alleen studenten -of afgestudeerden aan een school voor de journalistiek nieuwsartikelen plaatsen. De reden hiervoor is dat Tiding haar lezers hoogwaardig nieuws wil bieden en de influx aan “content creators” wil beperken. Voor columnisten, opiniemakers, bloggers en cartoonisten gelden iets ruimere regels, maar blijft kwaliteit en ervaring van belang.

De eerste publicaties dienen om deze reden ter goedkeuring ingediend te worden. Na goedkeuring worden ze meteen gepubliceerd. Tiding bepaald op welk moment de auteur een permanente goedkeuring krijgt voor publicatie. Daarna hoeven artikelen niet meer ter goedkeuring voorgelegd te worden.

Naar goed platformgebruik kan het publiek een rating geven aan een artikel. Een melding maken van kwalijke inhoud is eveneens mogelijk. Een artikel dat niet (lijkt) te voldoen aan de kwaliteitsnormen, wordt gearchiveerd. Het is dan niet langer te lezen voor het publiek. De auteur ontvangt hiervan melding met uitleg en vindt het artikel terug in zijn/haar archief. Na (eventuele) correctie op basis van de feedback kan er goedkeuring gevraagd worden voor herpublicatie. In het geval dat het publiek om andere redenen dan kwaliteit het artikel afkeurt, kan Tiding zelf besluiten direct over te gaan tot herpublicatie zonder inhoudelijke aanpassingen. Daarna is het voor het publiek niet meer mogelijk om deze wederom af te keuren.

Uitleg verdienmodel

Bij het publiceren van je artikel, column, blog of cartoon heb je de keuze om deze voor -of achter je paywall te plaatsen. Artikelen voor de paywall zijn voor iedereen binnen het platform te lezen. Het is dé manier voor lezers om kennis met je te maken. Ze kunnen je vervolgens gaan volgen of meteen een micro-abonnement afsluiten.

De consument kan leescredits aanschaffen en deze spenderen aan micro-abonnementen. De consument krijgt altijd minimaal een maand toegang tot al je artikelen achter de paywall. Het is natuurlijk de bedoeling dat dit abonnement vervolgens blijft doorlopen. Regelmatig nieuwe artikelen plaatsen zou daarvoor moeten zorgen. De consument kan het abonnement op ieder gewenst moment stoppen. Het stopt bovendien automatisch als het leescredittegoed niet (tijdig) wordt aangevuld. Bij een tussentijdse verhoging van je tarief, vragen wij de abonnees toestemming te geven voordat deze hogere kosten in rekening worden gebracht. Een verlaging kan uitgevoerd worden zonder een nieuw akkoord op het tarief.

Bij het instellen van je account bepaal je zelf het maandelijkse abonnementstarief binnen een door ons bepaalde range. Teruggerekend van leescredits naar euro’s, komt dit neer op een prijsrange van € 0,50 tot € 2,50 per maand per abonnee.

Dit bedrag ontvang je overigens volledig (exclusief administratieve/bancaire kosten). De 20% fee voor Tiding wordt namelijk direct ingehouden bij het aanschaffen van de leescredits.

Wanneer er voldoende tegoed is opgebouwd in je account, kun je dit laten uitbetalen. De inkomsten van je journalistieke producten zijn in principe met 0% BTW belast. Zie voor de 0% BTW regeling de website van de belastingdienst.

Waarom zou ik tijd investeren in Tiding?

In het kort: omdat gezamenlijk naar buiten treden veel efficiënter is. We staan alleen professionals toe te publiceren op Tiding. Daardoor veranderen we niet in een overvol platform van “content creators” met matige content. En last but not least: de lezer heeft meer grip op z’n nieuwsvoorziening, de kosten en hun privacy. Zij voelen zich hopelijk meer thuis bij Tiding.

Het concept van Tiding is bedacht in 2018. Een redelijk tarief voor freelance journalisten was toen nog ver weg. Zelfs met de recente verhoging (na jarenlang steggelen) valt het nog altijd niet mee om voldoende inkomsten te genereren. Het is voor ons evident dat freelance media professionals meer support nodig hebben om succesvol te worden.

Naast de uitdagende marktsituatie, is het consumentengedrag een belangrijk punt om naar voren te brengen. Sinds de jaren 1980 daalt het aantal krantenabonnees. Een tendens die zich dus al inzette voordat we internet kregen. Het individualistisch marktgericht gedachtegoed sijpelde de maatschappij in. Een uiting hiervan is dat een uitgave zoals het FD het juist prima heeft gedaan. Het FD brak in 2020 zelfs voor het eerst in hun bestaan door de grens van 100.000 abonnees. Waarom? Omdat mensen een afweging maken: what’s in it for me? Bij het FD is dat helder: exclusieve financiële (markt)informatie die men elders niet leest. Bij andere titels is dat onderscheidend vermogen minder aanwezig (zeker na al die fusies). Met wellicht een uitzondering voor relatieve nieuwkomers zoals De Correspondent (longreads) en FTM, die bekend staan om hun onderzoeksjournalistiek.

Kijken we meer naar de toekomst dan doemt er nog een probleem op. De vergrijzing. De krantenabonnees hebben een samenstelling dat uit 23,5% 55-plussers bestaat en voor 43% uit 65-plussers. Dat schept forse uitdagingen in de nabije toekomst voor de betreffende krantenuitgevers. Temeer omdat de jeugd moeilijk bereikt kan worden.

Deze ontwikkelingen gaan hun weerslag hebben in de journalistieke sector. Onze verwachting: minder vaste banen, minder budget, nog meer freelancers. We moeten daarom haast maken om de positie van freelancers te verbeteren en haar relatie met het publiek te bestendigen. Want het komt neer op deze keuze: waar ben je als journalist liever afhankelijk van? Je eigen publiek, of een nieuwsmediabedrijf dat winst maken als eerste prioriteit heeft?

Onze USP’s op een rijtje:

De lezer bepaalt zelf in grote mate de samenstelling van zijn nieuwsinformatie en heeft volledig grip op de kosten.

Geen redactie of black box algoritme die de lezers beïnvloedt of stuurt in hun nieuwskeuzes.

Inclusief: iedere media professional ongeacht achtergrond, sexe, politieke overtuiging, geaardheid, sociale klasse, land van herkomst et cetera is welkom.

Door diversiteit te bieden in ons aanbod van nieuws, columns, opinie, blogs, cartoons e.d. is er voor een breder publiek op Tiding interessant nieuws te vinden. Door gezamenlijk onder de merknaam van Tiding te opereren, werken we bovendien efficiënter. Tiding biedt voordelen t.o.v. platforms zoals Twitter, Facebook, LinkedIN, Reddit en Youtube omdat iedereen die dat wil daarop kan publiceren. De kans op goede verdiensten zijn bij Tiding hoger dan op deze platforms. Immers, alleen professionals mogen publiceren bij ons. Door 80% van de abonnementenomzet te dirigeren naar de makers, is de verdeling beter dan wat bijvoorbeeld Youtube (55%) biedt.

Toekomstbestendig je werkt voor je eigen publiek op een modern platform met een frisse kijk op journalistiek. In plaats van te concurreren met je collega’s, versterk je juist elkaar met je eigen geluid en visie. Het publiek is daardoor net zo divers als het nieuwsaanbod en dat trekt een steeds breder publiek aan. Dankzij de andere USP’s zien wij geen reden waarom een tevreden lezer ooit nog wat anders zou willen. Je stopt immers niet met je eigen samengestelde ideale krant te lezen.