Voor journalisten

Freelance journalisten en andere media professionals kunnen op Tiding zonder kosten direct publiceren en een eigen fanbase opbouwen. Deze fanbase zorgt op haar beurt voor een doorlopende inkomstenstroom. Voor jouw, maar ook voor andere professionals. Door samen op te trekken bereiken we een veel groter publiek en ontwikkelen we een sterk herkenbaar merk.

Het zal niemand in de mediabranche zijn ontgaan, er is de afgelopen 20 jaar een digitale wereld ontstaan die in ons werk een enorme impact heeft gehad. Zowel in positieve -als in negatieve zin. In positieve zin omdat het ons meer dan ooit in staat stelt om in direct contact te staan met de lezers en gebruikers. Negatief omdat de advertentiegelden meer geconcentreerd bij slechts enkele bedrijven binnenkomen. Daarbovenop zijn de abonnees van de papieren kranten en tijdschriften massaal afgehaakt door veranderend leesgedrag. Een tendens die nog steeds doorzet. Daarbij is een groot deel van de abonnees (23%) 55+ en is 43% 65+. De online edities winnen weer abonnees terug, maar leveren dezelfde artikelen en columns tegen lagere tarieven. Door deze en andere samenhangende ontwikkelingen staan de tarieven voor freelancers zwaar onder druk.
Tiding biedt een gesloten platform voor freelance mediaprofessionals om direct te publiceren. Lokaal, landelijk, politiek, economisch, columns, blogs, opinie alles waarvoor een publiek te vinden is is welkom op Tiding. Lezers kunnen een deel van jullie artikelen gratis lezen. Zo maken ze kennis met je en kunnen ze je volgen en abonneren. Het micro-abonnement biedt toegang tot de artikelen achter de paywall. Voor een vast bedrag per maand (die jij binnen een bepaalde range zelf mag bepalen) geef je abonnees toegang.

Uitleg verdienmodel

Tiding geeft de media professionals bij elke publicatie gelegenheid om aan te geven of deze voor -of achter de paywall geplaatst dient te worden. Omdat het lezend publiek uiteraard kennis met je moet maken is het zinvol artikelen voor de paywall te plaatsen. Dit kunnen volledige artikelen zijn, maar ook een samenvatting van een longread die achter de paywall staat bijvoorbeeld.  Bij het opzetten van je (gratis) account bij Tiding kun je het maandelijks abonnementstarief bepalen tussen de € 0,50 en €  2,50. Minus een kleine administratieve vergoeding (bancaire kosten) voor de uitbetaling van je tegoed, wordt deze volledig aan je uitgekeerd. In principe met toepassing van het 0% BTW. Zie voor de 0% BTW regeling de website van de belastingdienst.

Op het moment dat lezers hun leescredits kopen, wordt van het aankoopbedrag 20% ingehouden als fee voor Tiding. 80%  van het aankoopbedrag wordt omgezet in leescredits die gespendeerd worden aan  jullie, de freelance media professionals. 

Waarom zou ik tijd investeren in Tiding?

In het kort: omdat door gezamenlijk naar buiten te treden met èèn platform we efficiënter kunnen opereren op het internet. We kunnen een veel rijker nieuwsaanbod bieden dan de concurrentie. Omdat we alleen toestaan dat professionals kunnen publiceren, veranderen we niet in een overvol platform van “content creators” waar de spoeling van de verdiensten flinterdun zijn. En last but not least: de lezer heeft hier meer keuzevrijheid, grip op z’n nieuwsvoorziening, grip op z’n kosten en zal zijn/haar band met de journalist kunnen opbouwen.

Het concept van Tiding is bedacht in 2018. Een redelijk tarief voor freelancers was toen nog ver weg en voor freelancers  was (en is) het pittig om aan voldoende inkomsten te komen. Daarbij worden de nieuwsmedia gedomineerd door slechts enkele marktpartijen en de grotendeels door de staat gefinancierde NOS. Deze ontwikkelingen deden niet veel goeds voor de tarieven van  freelancers, of de redactie/journalistieke banen die nog wel vergeven werden. En gaan de freelance tarieven omhoog, dan is de kans groot dat er toch ergens op de inkoopkosten wordt beknibbeld. 

Naast deze inkomstenkwestie, is het veranderd consumentengedrag eveneens een belangrijk punt om naar voren te brengen.  Want al sinds de jaren 1980 daalden de abonnee aantallen. Dus nog voordat internet haar intrede deed en Meta en Alphabet de advertentiemarkt veroverden.  Het individualistisch marktgericht gedachtegoed sijpelde in de levens van de abonnees.  Een uiting hiervan is dat een uitgave zoals het FD het  prima heeft gedaan, zelfs daar waar anderen vele abonnees verloren de afgelopen twee decennia. Het FD brak in  2020 zelfs voor het eerst in hun bestaan door de grens van 100.000 abonnees. Waarom? Omdat mensen een afweging maken: what’s in it for me? Bij het FD is dat helder: exclusieve financiële (markt)informatie die men elders niet leest. Daarbij, zoals elders op deze site benoemd, is een groot deel van de krantenabonnees 55+ en een nog grotere groep 65+. Dat schept sowieso forse uitdagingen voor de nabije toekomst voor alle krantenuitgevers. 

 

Die toekomst zal zich ongetwijfeld voornamelijk online gaan afspelen. Daarbij zijn deze nieuwe consumenten veel bewustere nieuwsconsumenten geworden. Tiding ziet daarom kansen door terug te gaan naar de basics: de relatie tussen journalist en lezer. Die moet weer hersteld worden. Er is sinds de jaren ’80 daar te weinig aan gedaan. Het enige wat wel gebeurde was een forse toename van columnisten. Dat bracht een stuk individualisme in de krant. Wat meer “smoel” zogezegd.  Of het veel abonnees heeft opgeleverd of behouden is lastig te meten. 

Maar dat lezers enige verbondenheid voelen met de columnist, mits die in de smaak valt natuurlijk, valt niet te betwisten. Reden dat ik dat hier aanhaal is helder; die band tussen media professional en lezer is belangrijk. Maar zou best gecreëerd mogen worden tussen een (lokale) journalist die over gemeentelijk beleid schrijft of een Nederlands-Turkse journalist die over de laatste ontwikkelingen in Türkiye bericht.

Onze USP’s op een rijtje:

De lezer bepaald zelf de inhoud van diens nieuwsvoorziening. Aan Tiding de uitdaging de op het platform beschikbare nieuws vooral door professionals te laten verzorgen. Dat kan overigens prima door controle aan de poort.

Geen redactie of black box algoritme die de lezers gaat beïnvloeden of sturen in hun nieuwskeuzes.

Inclusief: iedere media professional ongeacht achtergrond, sexe, politieke overtuiging, geaardheid, sociale klasse, land van herkomst et cetera is welkom. Veel nieuwsredacties worden ervan beticht nogal homogeen te zijn. Wit, man, hetero, hoog opgeleid. Dit maakt identificatie met een groot deel van de populatie moeilijk. Waardoor schrijven over onderwerpen die deze groep interesseert onvoldoende aan bod komt. Dat moet en kan anders, vinden wij. Iedereen telt mee en iedereen heeft recht op een zo’n passend mogelijke nieuwsvoorziening.

Door diversiteit te bieden in ons aanbod van nieuws, columns, opinie, blogs, cartoons e.d. is er voor een groter publiek op Tiding interessant nieuws te vinden. Door onder de merknaam van Tiding met honderden professionals te opereren werken we bovendien met z’n alleen zeer efficiënt. We gebruiken alle voordelen die marketing en internet ons kan bieden door gezamenlijk op te trekken. Dat biedt duidelijke voordelen t.o.v. platforms zoals Twitter, LinkedIN, Reddit, Youtube waarop iedereen die dat wil kan publiceren. Door 80% van de abonnementenomzet uit te keren naar de makers, zijn we wel een stuk guller dan bijvoorbeeld Youtube (55%) en kansrijker: alleen professionals mogen immers publiceren, hetgeen de verdeling van de verdiensten gunstiger zal doen uitpakken.

Samenwerken: de (pers)fotograaf kan de journalist voorzien van mooi materiaal tegen een aantrekkelijk tarief. De journalisten op hun beurt de persfotograaf van een extra inkomstenbron. Omdat wij het gebruik van dit fotomateriaal alleen toestaan binnen ons gesloten platform, drukt dit de prijs. En samenwerken doordat de lezer bepaald wat deze wenst te lezen en op welke media professionals zich abonneert. Wij verwachten daardoor dat er minder onderlinge concurrentie nodig zal zijn. Dat temperen we bovendien door de abonnementskosten te beperken. Bijkomende reden: zo blijft er bij de lezer meer budget over om meerdere abonnementen te nemen om zo z’n ideale krant samen te kunnen stellen. Bovendien zijn jullie bevrijd van algoritmes of volgen van complete cursussen om het maximale uit Tiding te halen. Want er zijn geen algoritmes en het platform is zoveel mogelijk gebouwd vanuit het gebruikersoogpunt.